Prenumerera på nyhetsbrevet och få 20% på CEWE FOTOBOK och förstoringar

Kontakta kundservice:
08-525 031 90

Hållbarhet

Vi håller klimat och hållbarhet varmt om hjärtat.

Läs mer

Vi producerar klimatneutralt

Öppenhet är särskilt viktigt för oss. Därför granskas och certifieras vårt miljömässiga och sociala engagemang regelbundet av erkända partners.

FSC®-certifierad tjänsteleverantör

Alla energihanteringssystem vid våra tyska anläggningar uppfyller kraven i DIN EN ISO 50001. I enlighet med dessa principer förbinder vi oss att kontinuerligt förbättra energiprestanda och stödja denna process genom att uppmärksamma energianvändning, energiförbrukning och energieffektivitet när vi köper produkter och tjänster och vid användning av maskiner, verktyg och utrustning. Rättsliga krav och våra egna mål, som är mer långtgående, utgör ramen för vår energipolitik. Genom detta driver vi också aktivt utvecklingen av klimatskyddet framåt.

BMP

BMP, grundat 1954, är en sammanslutning av professionella köpare, logistikföretag och företag som ansvarar för leveranskedjor i Tyskland och Centraleuropa.

CEWE har varit en certifierad BMP-partner sedan 2013. Genom att underteckna BMP: s uppförandekod åtar sig CEWE bland annat att:

  • bekämpa korruption
  • undvika kartelliknande avtal
  • att inte använda barn eller tvångsarbete
  • följa etiska principer gentemot leverantörer
  • respektera mänskliga rättigheter
  • skydda miljön och hälsan
  • ha rättvisa arbetsförhållanden

CDP

CDP syftar till att få företag och städer att publicera en miljörapport årligen. De guidar och hjälper över 6000 företag och 550 städer med hur företag och städer kan minska sin påverkan på miljön. Med CDP-logotypen visar CEWE att vi ständigt arbetar för att minska vårt fotavtryck och att vi är transparenta i förhållande till vår påverkan på klimatet. Vår årliga hållbarhetsrapport är ett exempel på detta.

The Global Compact

The Global Compact är ett FN-initiativ som arbetar för att bekämpa korruption, slaveri, barnarbete och ovärdiga arbetsförhållanden över hela världen. Initiativet bygger på tio grundläggande principer, som tillsammans täcker de fyra områdena. CEWE har åtagit sig att följa dessa grundläggande principer, vilket innebär att vi arbetar ansvarsfullt, hållbart och rättvist.

Idag deltar fler än 13 000 företag och andra intressenter från fler än 160 länder i initiativet.

Socialt ansvar

Under många år har vi stöttat sociala, sportliga och kulturella projekt. Vi arbetar ständigt för att säkerställa optimala arbetsförhållanden för våra anställda, för att hjälpa de svaga i vår närmiljö och stödja utsatta barn och familjer.

Sponsring

Barnen är vår framtid. Därför är det upp till oss att hjälpa de barn och deras familjer, som av en eller annan anledning går igenom en svår tid som ingen ska behöva uppleva. Vi stöder ett antal organisationer som Børneulykkesfonden, SOS-barnbyar och Familier med kræftramte børn, som arbetar outtröttligt för att ge utsatta barn bästa möjliga barndom.

Bli inspirerad

Fotoklubbar

Små och stora fotoklubbar spelar en stor roll för att hålla passionen för bra fotografering vid liv. Det är därför vi stöder klubbarna så att medlemmarna kan fortsätta lära sig och bli inspirerade av varandras unika vinklar och förhållningssätt för att fortsätta att föreviga världen omkring oss.

Fotoevent

Vi sponsrar evenemang vars syfte är att sprida de många fantastiska och kreativa möjligheter som fotografering ger. Vi stöder bland annat Stockholm Fotomaraton.

Nöjda anställda

Vi fokuserar på en bra arbetsmiljö för våra anställda. Här finns plats för alla oavsett ålder, utseende, kön, erfarenhet etc. Vi strävar efter att ha en balans mellan arbete och privatliv. Vi engagerar oss och tar oss tid för våra anställda och kollegor.