Prenumerera på nyhetsbrevet och få 20% på din första beställning

Kontakta kundservice:
08-525 031 90

Hållbarhet

Vårt företag tillhör en bransch som i grunden är beroende av papper. Hållbarhet och miljöskydd är därför två mycket viktiga aspekter för oss. I över 20 år har detta varit en hörnsten för CEWE och står därför i centrum för hela vår verksamhet.
Våra mål

Vi har åtagit oss att reducera våra Scope 1- och 2*-koldioxidutsläpp mellan 2015 och 2025. CEWE-koncernen uppnådde 98% av detta mål i slutet av 2020 och har reducerat sina koldioxidutsläpp med 3713 ton sedan 2019. CEWE har som mål att bli ett helt CO₂-kompenserat företag senast 2045. (*) Direkta och indirekta utsläpp i samband med företagets produktion och verksamhet (t.ex. elanvändning, förbränningskällor osv.).

Våra åtaganden

Som ett del av sitt miljöarbete utsåg CEWE-koncernen redan år 2000 en direktör för kemi och miljö inom organisationen och reviderade sin produktionsmodell med miljö och hållbarhet i åtanke. Flera konkreta åtgärder har vidtagits sedan dess: installation av solpaneler på taken på flera av våra laboratorier, vattenåtervinning, FSC®-certifiering, digitala verktyg med låg energiförbrukning och kompensation för våra återstående koldioxidutsläpp genom ett skogsplanteringsprogram i Kenya.

ISO 14001-certifiering

CEWE-koncernen har ISO 14001-certifiering för alla våra större produktionsanläggningar, och laboratorierna i Paris och Frechen kommer att certifieras under 2023. ISO 14001-certifieringen är en del av en strategi för hållbar utveckling som specificerar kraven i samband med våra miljöledningssystem. Den utgör en ram för kontroll av företagens miljöpåverkan, som CEWE vill förbättra kontinuerligt.

Våra åtgärder

Som organisation har vi arbetat med att förbättra vår miljöpåverkan i 20 år. Det är viktigt för oss att bevara planeten för framtida generationer. Alla material som vi använder väljs med hållbarhet i åtanke.

Skogsskydd och återplantering av skog

CEWE ger stöd till projektet Kasigau Wildlife Corridor för att bevara och återplantera 500 000 hektar torrskog i sydvästra Kenya.

Kasigau Wildlife Corridor-projektet bidrar till att kompensera cirka en miljon ton koldioxidutsläpp årligen och kommer att absorbera över 54 miljoner ton koldioxid under sin 30-åriga livslängd.

Projektet har också skapat nya arbetstillfällen och hållbar utvecklingsverksamhet för lokalsamhället, t.ex.

  • Utveckling av lokal infrastruktur för cirka 150 000 invånare i regionen.
  • Tillgång till färskvatten för över 10 000 invånare.
  • 2 300 stipendier till barn i samhället.
  • Skydd av över 350 utrotningshotade arter, däribland afrikanska elefanter.
  • Säkerställande av att verksamheten uppfyller Verified Carbon Standard (VSC). VSC är ett ledande internationellt register för koldioxidkompensation, som garanterar att projekten lever upp till överenskomna utsläppsminskningar.

CEWE kompenserar också för cirka 210 000 ton koldioxidutsläpp genom att stödja två certifierade vindkraftverksprojekt i södra Indien och Kina.

Regionens ekonomiska utveckling äventyras av dålig tillgång till elektricitet. Fossila bränslen används ofta för att generera el. Stödet till vindkraftverken kommer därför att bidra till att trygga den lokala energiförsörjningen, samtidigt som det säkerställs att den el som produceras är förnybar.

Våra leverantörer

Vi väljer de leverantörer vi samarbetar med med stor omsorg. Våra krav är höga; de omfattar beaktande av låga kostnader, tillsammans med dokumenterad kompetens, långsiktig och konstant kvalitetssäkring samt miljömässig, ekonomisk och social integritet.

Vi bedömer våra leverantörer noga, med avseende på deras arbetsmetoder, respekt för mänskliga rättigheter och hållbara resultat. När det är möjligt arbetar vi med leverantörer som ligger nära våra produktionsanläggningar. På så sätt kan vi öka den lokala ekonomiska kraften samtidigt som vi minskar koldioxidutsläppen från transporter. Under 2019 kom 56% av de material vi använde från lokala källor. Vårt mål är att använda ett större antal lokala leverantörer i framtiden och minska koldioxidutsläppen inom logistiken.

Förnybar energi

Sedan 2019 har CEWE-koncernen sparat utsläpp motsvarande 9153 ton koldioxid tack vare användning av förnybar energi och installation av solpaneler på taken på laboratorierna i Freiburg, München och Oldenburg - som på längre sikt ska installeras i alla våra laboratorier.

CEWE-koncernen minskar också sin energiförbrukning genom att installera LED-lampor i alla produktionsanläggningar och optimera energianvändningen för datorservrar.

CEWE uppmuntrar användningen av el- och hybridfordon genom att subventionera installationen av laddningsstationer och täcka elkostnaderna för dessa. Alla CEWE:s fordon är koldioxidneutrala.