Om oss > Hållbarhet
Vi tar ansvar – även utanför koncernens gränser.
Vi tar ansvar – även utanför koncernens gränser.
Hos CEWE är fokus på hållbarhet djupt förankrat i vår företagskultur. Ända från sparsam användning av resurser till noggrant utvalda leverantörer och till miljövänlig produktion och leverans av våra varor – för oss är en hållbar värdekedja nyckelordet i miljömedveten ledning.
Ett klimatneutralt CEWE
Ett klimatneutralt CEWE
Öppenhet är särskilt viktigt för oss. Därför blir vår miljömässiga och sociala plikt regelbundet undersökt och certifierat av erkända partners. Vår hållbarhetslogga är vårt bevis på att hela vår värdekedja är dokumenterat hållbar.
Läs mer
Socialt ansvar
Vi har i många år stöttat sociala, sportsliga och kulturella projekt. Vi arbetar konstant på att säkerställa arbetsvillkor för våra medarbetare, på att hjälpa svaga i vår närmiljö och på att stötta sårbara barn och familjer.
Läs mer
Miljöpolitik och klimatmål
Vår miljöpolitik baseras på följande punkter: att spara på energin, skydda vattnet, skona resurserna och säkerställa en bra arbetsmiljö. Dessa viktiga aspekter utgör fundamentet för vår hållbarhetsstrategi.
Läs mer
Hållbar produktion
Vi förpliktigar oss till att kontinuerligt förbättra vår energianvändning, energiförbruk och energieffektivitet. Vi väljer alla våra material målinriktat och från ett hållbart perspektiv. Därför har vi sedan 2013 varit FSC®-certifierade.
Läs mer