Om oss > Sponsring
Sponsring
Vi tar vårt sociala ansvar seriöst. Det är viktigt för oss att bidra till den allmänna välfärden. Vi främjar därför ett brett utbud av kulturella, samhällsmässiga och sociala projekt samt stöttar flera organisationer.

Vi sponsrar:

Børneulykkesfonden – A Walk in the Park
Børneulykkesfonden är en ideell organisation som arbetar med att öka säkerheten hos barn. De har fokus på att minska antalet olyckor som uppstår i hemmet, i trafiken, under sportsaktiviteter och i fritiden. Barnen ska ha plats till att leka, vara fysiskt aktiva och kreativa under säkra förhållanden. Børneulykkesfonden har startat initiativet Legeheltene som hjälper inlagda barn att få en aktiv vardag med lek och motion.

Genom att stötta familjeeventet ”A Walk in the Park” 2019 hjälpte CEWE med att samla in 113.007 kr. till Legeheltene. På CEWEs stånd stod vår professionella fotograf redo att fota barnen, utklädda som Ninja Ninjago och My Little Pony. Bilderna framkallades på våra CEWE fotostationer så att barnen kunde få med sig dem hem meddetsamma. Familjerna kunde även vinna fina vinster från CEWE genom att leka med i vårt trevliga memory.

Hos CEWE tar vi vårt sociala ansvar seriöst. Vi stödjer därför olika kulturella, samhälleliga och sociala projekt. Hos CEWE Sverige har vi särskilt fokus på organisationer som arbetar med sjuka barn och forskning kring obotliga sjukdomar. CEWE Sverige stödjer därför välgörande projekt som t.ex. SOS Barnbyar och danska sjukhusclowner.
SOS Barnbyar
SOS Barnbyar
Särskilt familjer och barn i nödsituationer är mittpunkten för våra sociala projekt. SOS-barnbyarna hjälper nödställda barn i hela världen: Föräldralösa barn och barn från splittrade familjer får ett kärleksfullt hem och ett liv med en framtid.

Vi tar sedan 2013 del i SOS-barnbyarnas projekt och stöttar nödhjälpsprojekt som till exempel insatsen efter det förödande jordskalvet i Nepal.

Hittills har CEWE totalt bidragit med över en halv miljon euro (ca. 4 millioner kroner). 2014 expanderade CEWE samarbetet och började arbeta tillsammans med flera företag från flera brancher. I dag har elva av CEWEs avdelningar ett samarbete med en SOS-barnby. Avdelningen i Oldenburg koncentrerar sig på Västafrika och genomför olika sorters projekt i barnbyn Kumasi. Sedan juni 2015 erbjuder de även stöd till SOS-barnbyn i Worpswede. Hos CEWE Scandinavia stöttar vi SOS-barnbyn i Bergen, som är den enda av sitt slag i Norden.
Sandkatt i Ree Park Safari
Ree Park Safari sträcker sig över ett 125 hektar stort, kuperat och naturskönt område med skog och sjöar ca. 10 kilometer från Ebeltoft i Danmark. Under olika namn har parken genom de senaste 18 åren utvecklat sig från att vara en blomsterpark, en period som familjepark med djur man kunde klappa, till den nuvarande safariparken med fokus på arter som behöver särskild hjälp. Parken har ca. 80 arter, en av dem är sandkatten. I förlängning av vårt samarbete med Ree Park Safari har CEWE fått äran att sponsorera en av sandkatterna. Sandkatten blev född 2018 och heter (självklart) CEWE.
Barns Villkor
Barns Villkor arbetar utifrån filosofin att barn är det viktigaste vi har i världen. Sedan 1977 har organisationen därför kämpat för att ge barn en röst. Den socialhumanitära organisationen ger inte bara råd till barn som själva är i en svår situation, de stöttar också föräldrar och yrkesverksamma som har koppling till barn som upplever utmaningar. Hos CEWE Sverige är vi stolta över att stötta Barns Villkor i deras arbete med att skapa tryggare ramar för barn som upplever motgångar i deras vardag.


Familjer med cancerdrabbade barn
Familjer med cancerdrabbade barn
Familjer med cancerdrabbade barn är Danmarks största barncancerorganisation. Organisationen arbetar på att skapa bättre villkor för de barn som varje år drabbas av cancersjukdom. CEWE Sverige stödprojekt är ett lokalt initiativ, där Jultomten kommer på besök på sjukhusavdelningen för cancerdrabbade barn fram till jul för att dela ut godbitar och överraskningar. Dessutom får de cancerdrabbade barnen en busstur till ”Jesperhus Feriepark“ i de natursköna omgivningarna. Vi bidrar med vår sponsring till att de sjuka barnen får några härliga upplevelser under en svår tid.
Team Rynkeby
CEWE Sverige har under 2018 valt att sponsra det nordiska välgörenhetsprojektet Team Rynkeby. Team Rynkeby samlar in pengar till barn med kritiska sjukdomar i hela Norden. Största delen av pengarna går under 2018 till att stötta cancerdrabbade barn via Barncancerfonden och barn med lungsjukdomar via Barnlungfonden. I Norge, Sverige och Finland samlas det in till lokala organisationer som stöttar barn med cancer, medan Team Rynkeby på Färöarna både samlar in till barn med cancer, barn med lungsjukdomar och barn med hjärtsjukdomar.
Fotbollskläder
Fotbollskläder
De lokala sportföreningarna gör en stor insats för att erbjuda unga människor roliga och sunda fritidsintressen. Sportföreningar gör med hjälp av tränarna, frivilliga och föräldrar en stor insats för att bidra till ungas hälsa och personliga utveckling. Vi vill stötta denna stora insats. Därför sponsrar vi spelarkläder till lokala sportföreningar. Senast till fotbollslagen Hornslet IFs U11 Tjejer och U14 Pojkar.


Danske sjukhusclowner
Danske sjukhusclowner
CEWE stöttar sjukhusclownernas arbete på sjukhusen i Danmark. I samvaro med sjukhusclownen kan barnet lägga avstånd till sin egen orättvisa situation och vara barn som andra barn – i glädje, lek och skratt.
Fotokultur
Fotokultur
Vi gör hela tiden vårt bästa för att främja fotografiets värld. Därför stöttar vi lokala fotoklubbar genom att t.ex. sponsra priser till deras interna fototävlingar. Vi stöttar också fotoevents såsom Fotofestival och Fotomaraton i Stockholm med sponsring till bland annat utställningar och vinster.
Scleroseforeningen
Scleroseforeningen
Multipel Skleros är en kronisk sjukdom som drabbar 600 danskars centralnervsystem varje år. Idag har mer än 14.000 danskar fått någon form av diagnosen MS. Scleroseforeningen arbetar med allt från forskning och upplysningar till patientstöd. Föreningen har omkring 55.000 medlemmar och folk som ger bidrag.
Vi på CEWE Danmark är stolta över att kunna stödja Scleroseforeningens stora arbete med bl.a. att uppnå en större förståelse för sjukdomen samt inte minst att stödja dem som drabbats av sjukdomen, så väl som deras vänner och familjer.


Hestens Værn
Hestens Værn
Hestens Værns främsta uppgift är att säkra att hästar och ponnyer får bästa möjliga förhållanden. Organisationen upplyser hur man passar, vårdar och använder hästar. Hestens Værn tar emot anmälningar om vanvårdade och misshandlade hästar, i samarbete med det landstäckande nätverket av hästkunniga yrkesfolk och veterinärer. CEWE Sverige sponsorerar Hestens Værn, världens äldsta djurskyddsförening för hästar, med CEWE FOTOBÖCKER och fotoförstoringar. Hestens Værn använder fotoprodukterna i olika sammanhäng – t.ex. på mässor, vid möten och temaarrangemang. Efter att vi har ingått ett samarbete har en av CEWE Sverige medarbetare själv blivit frivilligarbetare hos Hestens Værn.
CEWE stöttar flyktingar i världens brännpunkter
CEWE stöttar flyktingar i världens brännpunkter
Miljoner av människor världen över har sänts på flykt på grund av krig, katastrofer och konflikter. På världsplan är idag nästan 60 miljoner människor på flykt. Det är en ökning med nästan 9 miljoner från 2014 till 2015. Det är den största ökningen någonsin på ett år. När en allvarlig kris uppstår och driver människor på flykt är det akuta behovet stort. Mat, vatten, filtar och kläder är helt basala behov som ska täckas. Samtidigt behövs en långsiktig insats som säkrar att människorna kan klara sig själva. CEWE är affärspartner i Dansk Flyktinghjälp, eftersom vi önskar att göra skillnad för de människor som just nu är på flykt runt omkring i världen.
Animal protection Denmark
Animal protection Denmark
CEWE Sverige sponsrar Animal protection Denmark med vinster när de har fototävlingar i deras tidning ”Vild med Dyr”, som kommer ut 6 gånger om året.
Kræftens Bekæmpelse
Kræftens Bekæmpelse
CEWE Sverige stöttar även Kræftens Bekæmpelse i deras kamp mot cancer, med ett belopp till forskningsarbetet varje år. CEWE Sverige har ett företagspartnerskap med Kræftens Bekæmpelse.