CEWE är världens första vinnare av SOS barnbyars Excellence Award

CEWE Stiftung & Co. KGaA har blivit hedrad av SOS Barnbyar för sitt exceptionellt sociala engagemang. Verksamheten, som figurerar i hela Europa, har under åren 2013 till 2017 donerat mer än 7,5 miljoner kr. till barn i nöd. Därför mottar CEWE, som den första verksamheten, Excellence Award.

Det var särskilt den bedriften, att CEWE har donerat över 7,5 miljoner kr., som var avgörande för att SOS Barnbyar för första gången någonsin utdelade deras Excellence Award till en verksamhet. Priset överräcktes av Sabine Fuchs, direktör för SOS Barnbyar Global Partner. Den tyska kabaréartisten Dieter Nuhr deltog också i festen för alla SOS-sponsorer. Han hade förevigat sina intryck av SOS Barnbyar i en CEWE FOTOBOK, som redan under kvällen såldes i många exemplar: Endast formatet CEWE FOTOBOK XXL drog in över 37.000 kr.

CEWE har stöttat SOS Barnbyars goda, världsomfattande arbete sedan 2013. Utöver att CEWE både donerar pengar och gåvor, arbetar många av verksamhetens medarbetare även som frivilliga i institutioner i Tyskland och med några utvalda internationella projekt. På det sättet har CEWE fått mycket täta relationer till barnbyarna i Ghana, Ungern, Tjeckien, Polen, Österrike, Frankrike, Tyskland och Belgien.

,,CEWE ser sin ekonomiska succé som en plikt i samhället. Under de senaste fyra åren har SOS och CEWE byggt upp ett internationellt och nära partnerskap till varandra. Det gäller både i förhållande till regelbundna nödhjälpsprogram och nya bostads- eller stödprojekt. Tack vare det långsiktiga och obyråkratiska stödet från CEWE, har vi kunnat starta och genomföra många hjälpprogram med succé.” uttalar Sabine Fuchs, som värdesätter CEWEs ihållande stöd till bland annat familjer och barn i nödsituationer.

SOS Barnbyar i Norge
Sedan 2014 stödjer CEWE även SOS arbete i Norden genom att sponsorera SOS Barnbyar i Norge. Barnbyn i Norge har fokus på att hjälpa syskonpar som riskerar att skiljas från varandra, därför att de inte kan bo hemma. I barnbyarna bor barnen tillsammans med fosterföräldrar som hjälper barnen med att få en stabil och normal vardag.