Om oss > Hållbarhet > Hållbar produktion
FSC
Miljön förpliktigar: Energimanagement och FSC®-certifiering
Alla energiledningssystem på de tyska driftplatserna uppfyller kraven enligt DIN EN ISO 50001. I överrensstämmelse med dessa principer förpliktigar vi oss till att kontinuerligt förbättra det energimässiga användandet och stötta denna process genom att vara uppmärksam på energianvändandet, energiförbruket och energieffektiviteten under köp av produkter och tjänster samt vid användandet av redskap och anläggningar. Lagkrav och egna mål, som är mer genomgående, skapar ramen för vår energipolitik. Därmed pressar vi också utvecklingen av klimatskydd aktivt framåt.

Valet av alla använda material sker målinriktat och utifrån ett hållbart, ekologiskt perspektiv.

Sedan 2013 har vi varit FSC®-certifierade. FSC® är en internationell, välgörande organisation, vars mål är att bevara skogarna. FSC®s föreskrifter kräver att hela kedjan från förarbete till distribution, från skogen till grossisten, ska vara certifierade från ena änden till den andra. Vid köp av produkter som är FSC®-certifierade kan du eller din verksamhet direkt bidra till förbättringen av skogarna. Denna certifiering utgör därför ett viktigt element i vår produktion, eftersom fokus är på hållbarhet. Därtill kommer också att vi hanterar våra naturliga resurser med stort ansvar och hela tiden reducerar energiförbruket på våra driftställen.