Om oss > Hållbarhet > Ett klimatneutralt CEWE
Et klimaneutralt CEWE
Et klimaneutralt CEWE
Öppenhet är särskilt viktigt för oss. Därför blir vår miljömässiga och sociala plikt regelbundet undersökt och certifierat av erkända partners. Vår hållbarhetslogga är vårt bevis på att hela vår värdekedja är dokumenterat hållbar.
CEWE FOTOBOK och alla CEWEs andra varumärken produceras klimatneutrala– det kan vi bevisa och det kostar inte mer för våra kunder. De CO2-utsläppen som uppstår, kompenserar vi med t.ex. nyplanteringar och skydd av existerande skogar i Kenya i samarbete med projektet Kasigau Wildlife Corridor. Projektet skyddar den tropiska skogen, som är hotad av svedjebruk och fällning.
Naturligtvis gör vi vad vi kan för att minska utsläppen hos oss. Därför använder vi bl.a. förnybar energi, Green IT och klimatneutrala försändelser. På detta sätt gör vi hela värdekedjan klimatneutral: från val av råmaterial i inköp och produktion till leverans till våra kunder. Vår årliga miljörapport till Carbon Disclosure Projekt (CDP) visar detta tydligt.

Klimatneutrala CEWE presenterades för första gången på mässan photokina i Köln i september 2016. Här blev vi glada över att motta den första CHIP FOTO AWARD för hållbarhet.

FSC
Som FSC®-certifierad serviceleverantör står vi för aktivt klimat- och miljöskydd. Certifikatet visar att vår produktkedja från produktionen till förarbete, service och logistik är komplett och uppnår de höga FSC®-standarderna.
Läs mer
The global compact
The Global Compact är ett FN-initiativ som arbetar för att bekämpa korruption, slaveri, barnarbete och ovärdiga arbetsförhållanden i hela världen. Initiativet är uppbyggt runt tio grundläggande principer, som totalt täcker de fyra områdena. CEWE har förpliktigat sig till att följa dessa grundprinciper, vilket betyder att vi arbetar ansvarsfullt, hållbart och rättvist.

I dag deltar fler än 12.000 verksamheter och andra stakeholders från 145 länder i initiativet.BMP, som grundades 1954, är en förening för professionella köpare, logistikverksamheter och verksamheter som har ansvar för distributionskedjor i Tyskland och Centraleuropa. CEWE har sedan 2013 varit certifierad BMP-partner. Genom att skriva under på BMPs Code of Conduct förpliktigar CEWE sig bl.a. till att:
- Bekämpa korruption
- Undgå kartelliknande avtal
- Inte använda barn- eller tvångsarbete
- Uppfylla etiska principer gentemot leverantörer
- Uppfylla de mänskliga rättigheterna
- Skydda miljön och hälsan
- Ha rättvisa arbetsvillkor
ClimatePartner hjälper verksamheter med att integrera en effektiv hållbarhetsstrategi som skyddar miljön och mätbart minskar CO2-utsläpp. ClimatePartner har fler än 1.000 klienter i över 30 länder.
Med certifieringen från ClimatePartner sätter CEWE ett streck under att hela produktkedjan, inklusive tryck, är klimatneutral. Som en del av samarbetet med ClimatePartner har CEWE valt att stötta miljöskyddsprojektet ”Kasigau Wildlife Corridor” i Kenya. Projektet stöttar återplantering och skydd av skogar i Kenya. Utöver att skydda skogarna, hjälper projektet exempelvis även med att skapa jobb i lokalmiljöerna, med att bygga skolor och läkarkliniker, med att stötta ungdoms- och kvinnogrupper samt med att främja tillgängligheten av rent vatten.
CDP
CDP har som mål att få verksamheter och städer till att årligt offentliggöra en miljörapport. De vägleder och hjälper över 6.000 verksamheter och 550 städer med hur verksamheterna och städerna kan minska deras påverkan på miljön. Med CDP-loggan visar CEWE att vi hela tiden arbetar på att minska vårt fotavtryck, och att vi är transparenta när det kommer till vår effekt på klimatet. Vår årliga hållbarhetsrapport är ett exempel på detta.